Dresdner Barockorchester a Pěvecký sbor Úštěk

Zahajovací koncert Festivalu Úštěk. Spolupráce pěveckého sboru Úštěk z Čech s německým věhlasným orchestrem Dresdner Barockorchester. Přijďte si vychutnat souzvuk česko-německého spojení...

Drazí návštěvníci festivalu,

zakoupení zbylých vstupenek na zahajovací koncert Festivalu Úštěk bude možné  už jenom

hodinu před začátkem koncertu v místě jeho konání v kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku

 

Dresdner Barockorchester a Pěvecký sbor Úštěk

Dresdner Barockorchester

Drážďany a barokní hudba mají bohatou společnou minulost. V 17. a 18. století bylo město jedním z nejdůležitějších hudebních center celé Evropy. V této době tady působili hudební skladatelé jako Jan Dismas Zelenka, Johann David Heinichen anebo Johann Adolph Hasse. „Dresdner Barockorchester“ byl založen v roce 1991 absolventy Drážďanské vysoké hudební školy, kteří se rozhodli provozovat interpretaci staré hudby na dobových hudebních nástrojích.
 
Kromě toho, že se členové ansámblu zavázali k výzkumu autentické hry na dobových instrumentech, dali si za cíl také objevovat a znovu uvádět díla zapomenutých skladatelů 17. a 18. století. V tomto duchu se nese také většina CD nahrávek, které ánsámbl dodnes nahrál („Geistliche Musik am Sächsisch-Polnischen Hof“, „Musik in Dresden zur Zeit August des Starken“, „Musik an der Dresdner Frauenkirche“ atd.). Aktuální CD s názvem „Gloria Dresdensis“ prezentuje posluchačům opět nově objevené nahrávky drážďanských skladatelů jako Johann Friedrich Fasch anebo Giovanni Battista Sammartini.
 
Orchester úzce spolupracuje s Drážďanským komorním pěveckým sborem v čele s Hans-Christophem Rademanem, se kterým v minulosti realizovali velká oratoria od J. S. Bacha, F. Händla a také společně předvedli na koncertních podiích kompletní dílo Heinricha Schůtze. Této řadě koncertů se dostalo velké chvály ze strany publika i kritiků. V pozitivní kritice bylo zvláště vyzdvihnuto mimořádně krásné souznění zvuku historických nástrojů a sborového zpěvu, které publikum pokaždé uchvátilo.
 

Za 25 let své existence patří tento ansámbl neodmyslitelně k hudebnímu životu v Drážďanech a na svých cestách po Německu a zahraničí funguje jako posel jeho kulturního dědictví.

Pěvecký sbor Úštěk

Pěvecký sbor Úštěk vznikl v září roku 2015 a dnes již čítá zhruba 40 člěnů. 

K největším úspěchům ansámblu patří uvedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v  prosinci 2015 a uvedení Requiem od W. A. Mozarta na zahajovacím koncertě prvního ročníku Hudebního festivalu Úštěk v květnu 2016.

Pěvecký sbor Úštěk zahájí již podruhé Festival Úštěk, tentokrát s dílem „Nelsonmesse“ od Josepha Haydna pro sólisty, sbor a orchestr

Aktivní činnost sboru odráží zájem místních obyvatel o kulturu a kvalitní hudbu. S přibývajícími zkušenostmi se zvyšuje kvalita uskupení i četnost vystoupení. Idea Pěveckého sboru Úštěk je prožívat radost z hudby a šířit ji dál. Věřímě, že kulturními akcemi zvedneme zájem o Ústecký region i místní kulturní bohatství.

Pěvecký sbor zaštiťuje Hudební společnost Úštěk.

Program:

Franz Anton von Sporck (1662-1738)
Aria Sancti Huberti
Slávnostní fanfáry pro 2 lesní rohy


Gottlob Harrer (1703-1755)
Sinfonia in D
Allegro assai – Presto. e fiero assai

Joseph Haydn (1732-1809)
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1 in D, Hob.VIId:3
Allegro – Adagio – Allegro
Lesní roh: Stephan Katte

Joseph Haydn (1732-1809)
Missa in Angustiis "Nelsonmesse" in d-moll, Hob. XXII:11


Kyrie
1. Kyrie eleison. Allegro moderato. Sopran solo, Chor und Orchester (Tutti)

Gloria
2. Gloria in excelsis Deo. Allegro. Soli SATB, Tutti
3. Qui tollis. Adagio. Soli SB, Tutti
4. Quoniam tu solus sanctus. Allegro. Soli SATB, Tutti

Credo
5. Credo in unum Deum. Allegro con spirito. Tutti
6. Et incarnatus est. Largo. Soli SATB, Tutti
7. Et resurrexit. Vivace. Sopran solo, Tutti

Sanctus
8. Sanctus. Adagio – Allegro. Tutti

Benedictus
9. Benedictus. Allegretto – Allegro. Soli SATB, Tutti

Agnus Dei
10. Agnus Dei. Adagio. Soli SATB
11. Dona nobis pacem. Allegro vivace. Tutti

Sólo lesní roh: Stephan Katte
Soprán:
Zuzana Rašiová / Alt: Jana Horáková / Tenor: Václav Cikánek /Bas: Miloš Horák                                  
Pěvecký sbor Úštěk / Dresdner Barockorchester
Dirigent:
Koloman Polák

Kostel sv. Petra a Pavla, Úštěk Sobota 3. 6. 2017 / 19:00