Sbor propojuje a dobíjí

Věříme, že kulturou, hudbou lze dokázat mnoho. Nejen vytvořit příjemnou atmosféru a zanechat povznášející pocit z hudebního zážitku. Například Hudební festival Úštěk přispívá k většímu obchodnímu ruchu, zaměstnanosti (před, v průběhu i při uzavírání festivalu), ale také stmelování různých sociálních vrstev nebo přeshraničních obyvatel (spolupráce českého Pěveckého sboru Úštěk a německého Dresder Barockorchester). Hudba je totiž jednotící prvek. Nezáleží na barvě pleti, společenském postavení, dokonce ani úrovni dosaženého vzdělání či mateřském jazyku. V běžném životě spolu tak rozdílné vrstvy lidí většinou příliš nekomunikují. Pokud však spolupracují například na zahajovacím koncertě Hudebního festivalu, bariéry rázem mizí a zůstává radost a nadšení ze společné práce.

Pěvecký sbor Úštěk

Ukázka, jak může fungovat sbor jako jakási "rozšířená rodina," místo setkávání a propojování místních obyvatel. Vznikl v září roku 2015 pod záštitou Hudební společnosti Ústěk. V místě od roku 1945 žádný sbor neexistoval, proto zakladatele překvapil obrovský zájem nových členů. Zkoušky a koncerty jsou kulturním zážitkem, obohacením života sboristů z okolí i samotného městečka Úštěk.
"Pokud lidé žijí kulturně, kultivuje to je a potažmo i okolí. Je důležité a přínosné, aby se lidé setkávali, společně diskutovali a tvořili," říká Kamil Polák, zakladatel a sbormistr.
Jarka, členka pěveckého sboru konstatuje: "Na sboru si vždy odpočinu, nabije mě to a odcházím mnohem spokojenější než přicházím."

Pěvecký sbor Úštěk dosáhl za pouhý rok své působnosti vysoké umělecké úrovně.  Svědčí o tom ´uspěšně realizované koncerty jako Requiem od W. A. Mozarta, Rybova Česká mše vánoční. Nebo zájem renomovaného zahraniční´ho ansámblu Dresder Barockorchester, se kterým Sbor Úštěk uvede Nelsonmesse od J. Haydna v rámci II. ročníku Hudebního festivalu Úštěk. 

Pokud i vy toužíte zažít sborovou atmosféru a radost ze společného díla, neváhejte a přiďte to zkusit. V Pěveckém sboru Úštěk jste vítáni!