Schola Gregoriana Pragensis

Koncert středověké hudby / Karel IV Král a Imperátor

Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael).

CD nahrávky souboru vznikají výhradně ve spolupráci s největším českým hudebním vydavatelem, firmou Supraphon, a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, "Zlatá Harmonie" za nejlepší českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas - zde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb.

Schola v různých projektech spolupracovala s celou řadou špičkových českých i zahraničních interpretů (Prof. Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, Boni pueri, Musica Florea, sbor japonských buddhistických mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai, Varmužova cimbálová muzika, Jenaer Philharmonie, ad.)

Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století.

Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury.

 

Program Koncertu

Carolus IV.
Rex et Imperator / Král a Imperátor

Karel a Francie

 • Cantio Plebs Domini (Lide Boží, raduj se zbožně v tento den…)
 • Alleluia Virga Iesse floruit (Výhonek Jišajův vykvetl…)
 • Sequentia Ave virgo singularis  (Buď zdráva, panno jedinečná…)
 • G. de Machaut: Dame je sui cilz qui vueil - Fins cuer doulz (Paní, jsem ten, kdo chce vytrvat...)
 • G. de Machaut: Foy porter (Věrně chci setrvat…)

Karel a relikvie – sv. Kopí a Hřeby

 • Hymnus Pange lingua (Vzývej každý jazyk lidský, slavnému kopí chvály pěj…)
 • Lectio de homilia beati Augustini (Kázání sv. Augustina)
 • Responsorium Vibrans miles (Voják napřáhl kopí a otevřel svatý chrám slávy Boží…)

Karel a univerzita

 • Virelai Je languis (Chřadnu a hořce umírám…)
 • Cantio Rubus incombustibilis (Keř nesežehnutelný…)
 • Cantio Prima declinatio (První deklinace, pádů regulace…)
 • Virelai Sois tart (Pozdně nebo časně chřadne duše má…)

Karel a dvorská lyrika

 • Mülich von Prag: Nun siht man aber beide (Nyní je opět vidět pole i lučinu…)
 • Andělíku rozkochaný
 • Dřevo se listem odívá
 • Motetus Flos fit femine felix – Flos fundavit – Flos firmavit (Šťastný plod ženy …)

Karel a úcta ke svatým

 • Cantio Svatý Václave
 • Sequentia Salve pater optime (Vítej otče předobrý…)
 • Que est ista (Kdo je ta, jenž vychází jako jitřenka…)

Karel a slovanská liturgie

 • Čtení ze svátku sv. Cyrila a Metoděje
 • Alleluia Veselite se

Závěr: Vzkříšení

 • Cantio Bůh všemohoucí
 • Motetus Christus surrexit vinctos – Chorus nove – Christus surrexit (Kristus vstal a vyvedl spoutané ze žaláře…)

Kostel sv. Petra a Pavla, Úštěk Neděle 11. 6. 2017 / 19:00